WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA WIEDZY OBRONNEJ jest wydawnictwem naukowym, które publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki, a w szczególności w zakresie nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości i innych.

Wydawnictwo jest również wydawcą czasopisma naukowego „Wiedza Obronna”.

TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ (TWO) jest organizacją pozarządową o zasięgu krajowym, której rodowód sięga 1919 roku, kiedy we wrześniu powstało Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, przemianowane później na Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Patronowali jej najwybitniejsi dowódcy i sztabowcy Wojska Polskiego z marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim na czele. Obecnie zrzesza żołnierzy zawodowych, rezerwy i w stanie spoczynku różnych stopni i specjalności, przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej różnego szczebla, a także młodzież studiującą i uczącą się. Popularyzuje wiedzę związaną z obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także z reagowaniem w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych.