Bezpieczeństwo ludności cywilnej

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz.

Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA

67 1240 6218 1111 0000 4611 7005

z podaniem w treści przelewu – „Bezpieczeństwo ludności cywilnej” oraz danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl

z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

Cena książki wynosi 42 złote, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego

1.1. Bezpieczeństwo narodowe

1.2. Bezpieczeństwo narodowe w ujęciu przedmiotowym

1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

1.4. Ochrona i obrona narodowa

2. Dylematy teoretyczne i praktyczne bezpieczeństwa powszechnego

2.1. Bezpieczeństwo powszechne

2.2. Zagrożenia ludności cywilnej w czasie pokoju, kryzysu i wojny

2.3. Ochrona ludności

2.4. Obrona cywilna

2.5. Zarządzanie kryzysowe

2.6. Ratownictwo

3. Organizacja ochrony ludności i obrony cywilnej 
w wybranych państwach

3.1. Ochrona ludności w krajach Unii Europejskiej

3.2. System ochrony ludności w Szwajcarii

3.3. Ochrona ludności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

4. Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce – 
doświadczenia i stan obecny

4.1. Ochrona ludności i obrona cywilna po 1918 roku

4.2. Ochrona ludności i obrona cywilna po 1997 roku

4.3. Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej

5. Założenia systemu ochrony ludności

5.1. Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa powszechnego

5.2. Cel, zakres i zasady ochrony ludności

5.3. Struktura systemu ochrony ludności

6. Zadania w zakresie ochrony ludności

6.1. Typologia zadań z zakresu ochrony ludności

6.2. Zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności

6.3. Zadania organizacji pozarządowych w zakresie ochrony ludności

6.4. Zadania Sił Zbrojnych RP w ochronie ludności

6.5. Zadania przedsiębiorców w ochronie ludności

6.6. Zadania obywateli w zakresie ochrony ludności

6.7. Edukacja dla bezpieczeństwa

6.8. Szkolenie w zakresie ochrony ludności

Zakończenie

Bibliografia