Specjalny Trybunał ONZ dla Sierra Leone – organizacja i funkcjonowanie

Piotr Milik,
Warszawa 2011.

Cena książki wynosi 22 złote, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „SPECJALNY TRYBUNAŁ ONZ
DLA SIERRA LEONE – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE”
i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia
na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury
i terminu płatności.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. GENEZA

1.1. Przyczyny powołania Specjalnego Trybunału dla Sierra Leone

1.2. List prezydenta Ahmada Kabbaha do Rady Bezpieczeństwa ONZ z 12 czerwca 2000 r.

1.3. Misja informacyjna specjalnego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ –

lipiec 2000 r.

1.4. Upoważnienie Sekretarza Generalnego ONZ do podjęcia rozmów z rządem Sierra

Leone w sprawie powołania Specjalnego Trybunału – sierpień 2000 r.

1.5. Raport Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie powołania Specjalnego Trybunału

dla Sierra Leone – 4 października 2000 r.

1.6. Misja delegacji Rady Bezpieczeństwa do Sierra Leone – 7–14 października 2000 r.

1.7. Działania Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz powołania Specjalnego Trybunału

dla Sierra Leone w latach 2000–2002

1.8. Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Specjalnego Trybunału dla Sierra

Leone – Freetown, 16 stycznia 2002 r.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

2.1. Izby sądowe

2.2. Prokurator

2.3. Sekretariat

2.4. Komitet Zarządzający

3. ZAKRES JURYSDYKCJI

3.1. Jurysdykcja ratione materiae

3.2. Jurysdykcja ratione temporis

3.3. Jurysdykcja ratione personae

3.4. Jurysdykcja ratione loci

4. RELACJE Z SĄDAMI KRAJOWYMI ORAZ KOMISJĄ PRAWDY I POJEDNANIA

4.1. Relacje z sądami krajowymi

4.2. Relacje z Komisją Prawdy i Pojednania

5. FINANSOWANIE

6. SPRAWY NA WOKANDZIE

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIKI