Strategia elementem polityki obronnej narzędzia przebudowy i rządzenia państwem

Redakcja naukowa: Paweł Soroka,
Warszawa 2007.
Materiały z warsztatów edukacyjnych.

Cena książki wynosi 20 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

SPIS TREŚCI

• Paweł Soroka – Wstęp

• Gustaw Mikielewicz – Współczesne narzędzia przebudowy i rządzenia państwem

• Waldemar Gajda – Instrumenty ekonomiczne strategii ochrony środowiska

• Kazimierz Fiedorowicz – Szybciej czy równomierniej? Dylemat wyboru rozwoju gospodarczego kraju

• Marek Głogowski – Przesłanki stosowania strategii i narzędzia zarządzania gospodarką państwa

• Ryszard Grabowiecki – Jak i czym stymulować rozwój kraju?

• Tadeusz Leszczyński – Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem państwa (Narzędzia realizacji polityki bezpieczeństwa)

• Krzysztof M. Zaczek Zaczyński – Przeciwdziałanie zagrożeniom kryzysowym

• Marcin Krzywicki – System penitencjarny w aspekcie funkcjonowania państwa

• Tadeusz Mrzygłód – Czy nauka ekonomii daje podstawy do efektywnego zarządzania państwem?

• Andrzej Straszak – Informatyczne i systemiczne imperatywy rządzenia państwem w XXI wieku. Polska w latach 2010–2030

• Stanisław Piasecki – Formułowanie i rozwiązywanie problemów