System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Redakcja naukowa:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,
dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska,
Warszawa 2018.

Jest już dostępna w sprzedaży kolejna monografia wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Pozycja dotycząca bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.

Cena książki wynosi 47 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.


Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
W CYBERPRZESTRZENI RP” i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CYBERPRZESTRZENI RP

K. Chałubińska-Jentkiewicz, Odpowiedzialność w sieci – diagnoza stanu obecnego

J. Sobczak, W. Sobczak, Przestępczość w cyberprzestrzeni. Pomiędzy przepisami polskimi a międzynarodowymi

P. Milik, Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

M. Polkowska, Europejskie bezpieczeństwo kosmiczne

M. A. Kamiński, System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się
na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych?

II PROBLEMATYKA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

A. Brzostek, Polityka ochrony cyberprzestrzeni administracji publicznej
na przykładzie organów administracji rządowej wskazanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

K. A. Wąsowski, Kognicja Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa
J. Taczkowska-Olszewska, Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni

F. Radoniewicz, Przestępstwo „sabotażu informatycznego” (art. 269 § 1 i § 2 kodeksu karnego)

J. Kurek, Przeszukania online. Postulaty de lege ferenda

III CYBERPRZESTRZEŃ, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, CYBERTERRORYZM

W. Kitler, Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa

P. Grochmalski, Nowy paradygmat bezpieczeństwa a AI

H. Świeboda, Przyszłość internetu rzeczy i jego wpływ na społeczeństwo

K. Badźmirowska-Masłowska, Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni

A. Waszczuk, P. Pomierski, Technologie informatyczne a zabezpieczenie przed działaniami terrorystycznymi. Wybrane aspekty praktyczne

ZAKOŃCZENIE