UŻYCIE SIŁY WOJSKOWEJ W CZASIE POKOJU PRZEZ SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adam Tokarczyk
Warszawa 2020

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, ASzWoj
dr Malwina Ewa Kołodziejczak, ASzWoj

Redakcja merytoryczna:
dr Zbigniew Moszumański

SPIS TREŚCI
WSTĘP

 1. Konstytucyjne wzorce użycia siły przez organy władzy publicznej
 2. Użycie siły wojskowej w przestrzeni powietrznej
  2.1. Reagowanie w przestrzeni powietrznej
  2.2. Ochrona granicy powietrznej
  2.3. Zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych
 3. Użycie siły wojskowej w ochronie żeglugi i portów morskich
 4. Wsparcie Straży Granicznej
 5. Wsparcie Policj
 6. Działania antyterrorystyczne
 7. Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych
  7.1. Żandarmeria Wojskowa
  7.2. Wojskowe organy porządkowe
 8. Uprawnienia Sił Zbrojnych RP w stanach nadzwyczajnych
  8.1. Stan wojenny
  8.2. Stan wyjątkowy
  8.3. Stan klęski żywiołowej
 9. Użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych
  ZAKOŃCZENIE

Cena książki wynosi 35 złotych, plus 5 złotych.
Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.
Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:
Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „UŻYCIE SIŁY WOJSKOWEJ W CZASIE POKOJU”
oraz danych kontaktowych.
Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.