PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ARMED CONFLICTS

Redakcja naukowa:
Piotr Pacek, Mariusz Antoni Kamiński, Dorota Merecz

Warszawa 2020

ISBN 978-83-944423-2-3

Recenzenci:
dr hab. Władimir Pasicznik
dr Jan Wilk


Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):
POBIEŻ PLIK


SPIS TREŚCI:

WSTĘP

CZĘŚĆ I
WOJNA HYBRYDOWA

 1. OLENA BOCHAROVA
  Od Euromajdanu do „syndromu donbaskiego” jeden krok
 2. VASYL OSYODLO, DMYTRO ZUBOVSKYI
  Psychological Characteristics of Hybrid Warfare
 3. ANDRII V. SHVETS
  Uniqueness of Ukrainian Hybrid War Psychomedical Out-comes
 4. PIOTR PACEK
  Operacje psychologiczne jako element walki informacyjnej w konfliktach zbrojnych
 5. ANDRZEJ MIRSKI
  Psychologiczne aspekty konfliktów asymetrycznych
 6. MARIUSZ A. KAMIŃSKI
  Obrona psychologiczna społeczeństwa w strategicznych dokumentach państwa na przykładzie Estonii

CZĘŚĆ II
ROLA PRZYGOTOWANIA I KOMPETENCJI WE WSPÓŁCZESNYCH DZIAŁANIACH WOJENNYCH

 1. IRYNA PAVELKO
  Characteristics of psychophysical training of cadets of Military Intelligence (MI) and Special Operations Forces (SOF) of the Armed Forces of Ukraine in the Military Academy (Odesa)
 2. ZYGMUNT MATUSZAK
  Psychologiczne aspekty pola walki a przygotowanie żołnierzy (wybrane problemy)
 3. BOGUSŁAW PACEK, OLEKSANDR TURINSKYI
  Psychologiczne uwarunkowania dowodzenia w czasie konfliktu zbrojnego
 4. YURIY DANYK, TAMARA MALIARCHUK, PIOTR PACEK
  Servicemen and Non-Combatants Treatment and Training to Overcome Hybrid War Consequences
 5. JAROSŁAW WALCZAK
  Znaczenie lojalności obywatelskiej (postaw i zachowań) dla procesu przygotowań obronnych państwa i mobilizacji sił zbrojnych
 6. MARIUSZ Z. JĘDRZEJKO, MARZENA NETCZUK-GWOŹDZIEWICZ
  Czynniki stresogenne we współczesnych działaniach bojowych i sytuacjach kryzysowych – przyczynek do analizy problemu

CZĘŚĆ III
PSYCHOSPOŁECZNE I MEDYCZNE KONSEKWENCJE UDZIAŁU
W DZIAŁANIACH ZBROJNYCH

 1. OLAF E. TRUSZCZYŃSKI, PIOTR PACEK
  Wyzwania psychologiczno-informacyjne dotyczące udziału ludności cywilnej w czasie konfliktów zbrojnych
 2. DOROTA KUBACKA-JASIECKA
  Etiologia traumy, adaptacja a wzrost potraumatyczny – analiza krytyczna
 3. JAN ZYCH
  Ostre zaburzenia psychiczne u żołnierzy uczestniczących we współczesnych działaniach wojennych – perspektywa nauk o bezpieczeństwie
 4. ANDRII KUCHERIAVYI
  Psychological Profile of Cadets who are Displaced Per-sons from the Area of Combat Operations in the East of Ukraine
 5. ANNA POLCYN-RADOMSKA
  Badania psychospołecznych uwarunkowań jakości małżeństwa w sytuacji rozłąki małżeńskiej u żon żołnierzy pełniących służbę na misji stabilizacyjnej w Afganistanie
 6. TADEUSZ KOROLCZUK, ADAM KOROLCZUK
  Traumatyczny uraz mózgu – doświadczenia wojsk amerykańskich z Iraku i Afganistanu
 7. O. V. DEINEHA, O. I. SOLOMYTSKYI
  Peculiarities of informational and psycho-logical influence on servicemen
 8. MYKOLA KOROLCHUK, SERGEI MIRONETS, VASYL OSIODLO
  Psychology of activities of international humanitarian mission in conditions of extraordinary situations and military conflicts

CZĘŚĆ IV
WSPARCIE I POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ WOJENNYCH – DOŚWIADCZENIA UKRAIŃSKIE

 1. O. F. HMILAR, O. V. KRASNYTSKA
  Psychological help for the injured servicemen, who are experiencing phantom pains
 2. YURII SHYROBOKOV, OLEKSANDER TIMCHENKO
  Problems of psychological assis-tance to servicemen who were captured during an antiterrorist operation
 3. O. V. KRASNYTSKA
  The psychological regulation in the process of improving stress resistance of the military workers

BIBLIOGRAFIA
INFORMACJE O AUTORACH