PRZYGOTOWANIA OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

Urszula Staśkiewicz

Warszawa 2020

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Redakcja merytoryczna:
dr Zbigniew Moszumański

Spis treści

Wstęp

1. Sytuacja problemowa

2. Podstawy teoretyczne i normatywne obronności

2.1. Wybrane aspekty teorii obronności państwa

2.1.1. Podstawowe terminy z zakresu obronności

2.1.2. Obronność jako dyscyplina naukowa

2.2. Strategie bezpieczeństwa Polski w latach 1989–2017

2.2.1. Budowa samodzielności strategicznej Polski

2.2.2. Samodzielność strategiczna Polski na przełomie XX i XXI wieku

2.2.3. System obronny Polski w XXI wieku w świetle dokumentów strategicznych

2.3. Przygotowania obronne w Polsce

2.3.1. Przygotowania obronne państwa – istota, dziedziny, zakres i zasady

2.3.2. Przygotowania obronne w Polsce – regulacje prawne

2.3.3. Przygotowania obronne w administracji publicznej

3. Doświadczenia i stan obecny przygotowań obronnych społeczeństwa polskiego

3.1. Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939

3.1.1. Tło historyczne

3.1.2. Przygotowania obronne społeczeństwa zarys teoretyczny

3.1.2.1. Ustalenia terminologiczne

3.1.2.2. Siła narodowa

3.1.2.3. Edukacja obronna

3.1.3. Praktyka przygotowań obronnych społeczeństwa polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego

3.1.3.1. Zarys problematyki

3.1.3.2. Regulacje prawne

3.1.3.3. Inicjatywy społeczne – Fundusz Obrony Narodowej

3.1.3.4. Kształcenie obronne

3.1.3.5. Przygotowanie psychologiczne społeczeństwa

3.2. Edukacja obronna w Polsce w latach 1944–1989

3.2.1. Wyjaśnienia terminologiczne

3.2.2. Rozwój szkolnictwa w Polsce Ludowej

3.2.3. Formy edukacji obronnej w okresie PRL

3.2.3.1. Szkoła

3.2.3.2. Organizacje

3.2.3.3. Harcerstwo

3.2.3.4. Hufce przysposobienia wojskowego

3.2.3.5. Kształcenie obronne oficerów rezerwy

3.2.3.6. Edukacja obronna poprzez media i kulturę

3.2.4. Reformy systemu edukacji obronnej w okresie PRL

3.3. Przygotowanie obronne polskiej młodzieży współcześnie

3.3.1. Ustalenia terminologiczne

3.3.2. Edukacja obronna w latach 90.

3.3.3. Edukacja obronna w Polsce na początku XXI wieku

4. Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa

4.1. Organizacje pozarządowe – potencjał i możliwości

4.2. Organizacje pozarządowe w SOP – przegląd dotychczasowych badań naukowych

4.3. Wykorzystanie organizacji pozarządowych w systemach obronnych państw europejskich

5. Rozwiązania zwiększające poziom przygotowania obronnego społeczeństwa polskiego

5.1. Geneza i cel przygotowań obronnych społeczeństwa

5.2. Model przygotowań obronnych społeczeństwa

5.3. Zmienne wpływające na poziom przygotowań obronnych społeczeństwa polskiego

5.3.1. Powszechny obowiązek służby wojskowej

5.3.2. Edukacja młodzieży

5.3.3. Tworzenie i usprawnianie OCK

5.3.4. Przygotowanie gospodarstw domowych

5.3.5. Przygotowanie organizacji pozarządowych

5.3.6. Przygotowanie ośrodków kultury i ośrodków kultu religijnego

5.4. Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego w opinii ekspertów

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji i tabel

Cena książki wynosi 45 złotych.
Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.
Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:
Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „Przygotowania obronne społeczeństwa polskiego”
oraz danych kontaktowych.
Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.