BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: TEORIA I PRAKTYKA

Waldemar Kitler

Warszawa 2020

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek, Akademia Sztuki Wojennej

Prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński

Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):
https://indd.adobe.com/view/47e545d6-1eb8-4ae8-9ffd-c9d91b7d6379

Spis treści

Wstęp

1. Bezpieczeństwo narodowe

1.1. Państwo, naród – wzajemne relacje i związki z bezpieczeństwem

1.2. Bezpieczeństwo jako dziedzina wiedzy i praktyki

1.2.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego (bezpieczeństwa państwa)

1.2.2. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa

1.2.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo zewnętrzne państwa

1.2.4. Dziedziny bezpieczeństwa narodowego

1.2.4. Bezpieczeństwo jako dziedzina naukowa

1.3. Polityka bezpieczeństwa narodowego

1.4. Strategia bezpieczeństwa narodowego

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego

2.1. Funkcje państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

2.2. Podstawy bezpieczeństwa narodowego

2.2.1. Pojęcie wartości narodowych

2.2.2. Potrzeby narodowe

2.2.3. Interesy narodowe, racja stanu

2.2.4. Misja, cele i zadania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego

2.3. Typologia uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego

2.3.1. Uwarunkowania materialno-energetyczne

2.3.2. Uwarunkowania społeczne

2.3.3. Uwarunkowania kulturowe

2.4. Środki i narzędzia bezpieczeństwa narodowego

2.4.1. Środki bezpieczeństwa narodowego

2.4.2. Narzędzia bezpieczeństwa narodowego

2.5. Siła (potęga) narodowa

3. System bezpieczeństwa narodowego

3.1. Pojęcie i istota systemu

3.2. Pojęcie i istota systemu bezpieczeństwa narodowego

3.3. Koncepcja systemu bezpieczeństwa narodowego

3.4. System kierowania bezpieczeństwem narodowym

3.5. Podsystemy wykonawcze

3.5.1. System obronny państwa (SOP)

3.5.2. Systemy ochronne

3.5.3. Systemy społeczne

3.5.4. Systemy gospodarcze

Zakończenie