NATIONAL SECURITY: THEORY AND PRACTICE

Waldemar Kitler Warszawa 2021 Recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek, Akademia Sztuki Wojennej Prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):https://indd.adobe.com/view/76557d6c-da84-474d-8a6e-57d831295fc5 Contents: …

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: TEORIA I PRAKTYKA

Waldemar Kitler Warszawa 2020 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek, Akademia Sztuki Wojennej Prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):https://indd.adobe.com/view/47e545d6-1eb8-4ae8-9ffd-c9d91b7d6379 Spis …

Misja w ruinach Babilonu. Fakty i dokumenty

Kazimierz Niciński, Krzysztof Sałaciński, Misja w ruinach Babilonu. Fakty i dokumenty, Warszawa 2007. Przepraszamy, nakład wyczerpany. SPIS TREŚCI Od autorów I. „Maska z Uruku” II. „Brama Boga” III. Rekonesans pejzażu …