PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ARMED CONFLICTS

Redakcja naukowa:Piotr Pacek, Mariusz Antoni Kamiński, Dorota Merecz Warszawa 2020 ISBN 978-83-944423-2-3 Recenzenci:dr hab. Władimir Pasicznikdr Jan Wilk Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):POBIEŻ PLIK SPIS TREŚCI: WSTĘP …

CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE

Patryk Dobrzycki Warszawa 2020 Recenzenci: dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol w Szczytnie dr hab. Sławomir Zalewski, prof. SWPW w Płocku Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler Redakcja …

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Redakcja naukowa: prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska, Warszawa 2018. Jest już dostępna w sprzedaży kolejna monografia wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Pozycja …

System bezpieczeństwa w powiecie

Robert Dynak, Warszawa 2018. Monografia dr Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań była bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym …