NATIONAL SECURITY: THEORY AND PRACTICE

Waldemar Kitler Warszawa 2021 Recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek, Akademia Sztuki Wojennej Prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):https://indd.adobe.com/view/76557d6c-da84-474d-8a6e-57d831295fc5 Contents: …

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE: TEORIA I PRAKTYKA

Waldemar Kitler Warszawa 2020 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek, Akademia Sztuki Wojennej Prof. dr hab. Bogusław Pacek, Uniwersytet Jagielloński Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):https://indd.adobe.com/view/47e545d6-1eb8-4ae8-9ffd-c9d91b7d6379 Spis …

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ARMED CONFLICTS

Redakcja naukowa:Piotr Pacek, Mariusz Antoni Kamiński, Dorota Merecz Warszawa 2020 ISBN 978-83-944423-2-3 Recenzenci:dr hab. Władimir Pasicznikdr Jan Wilk Książka dostępna w trybie otwartego dostępu (open access):POBIEŻ PLIK SPIS TREŚCI: WSTĘP …

CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE

Patryk Dobrzycki Warszawa 2020 Recenzenci: dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol w Szczytnie dr hab. Sławomir Zalewski, prof. SWPW w Płocku SPIS TREŚCI WSTĘP Teorie i doktryny w zakresie roli …