Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej publikuje przede wszystkim recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki, a w szczególności w zakresie nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości i innych. Wydawnictwo przyjmuje również do publikacji podręczniki dla studentów, poradniki dydaktyczne, instrukcje i inne opracowana z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

Autorów którzy wyrażają zainteresowanie publikacją w Wydawnictwie TWO prosimy o wypełnienie formularza autorskiego (dostępnego pod tym linkiem) i przesłanie go na adres: w.kitler@akademia.mil.pl wraz z wersją elektroniczną swojej publikacji.

Po analizie materiału osoby z Wydawnictwa skontaktują się z Państwem w sprawie dalszych kroków.

Wszystkich autorów prosimy również o zapoznanie się z Procedurą wydawniczą oraz Zasadami etyki publikacyjnej Wydawnictwa przed przesłaniem materiałów.