Wszystkich recenzentów przed przystąpieniem do sporządzenia recenzji prosimy o zapoznanie się z Zasadami etyki publikacyjnej oraz Procedurą wydawniczą Wydawnictwa Naukowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

Prosimy również o podpisanie i przesłanie oświadczenia o braku konfliktu interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem. Oświadczenie jest do pobrania pod tym linkiem.

Prosimy o sporządzanie recenzji według wzoru stosowanego w Wydawnictwie naukowym Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Wzór jest do pobranie pod tym linkiem.