Osoba odpowiedzialna za Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej:
Sekretarz ZG TWO mgr Lech Mleczko
tel. 608064077, email: towwdzob@op.pl

Adres Wydawnictwa:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
ul. Siedmiogrodzka 3A
01-204 Warszawa
(Budynek Warszawkiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej)

Numer KRS: 0000110214
REGON: 000802805,
NIP: 5260001772

Biuro jest czynne
we wtorki i środy
w godzinach: 9.00–12.00

Czasopismo „Wiedza Obronna”
Redaktor Naczelny dr Mariusz Kamiński
tel. 507127273, email: m.kaminski@akademia.mil.pl
http://wiedzaobronna.edu.pl